Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

35%

35.00%

Bắc Mỹ

20%

20.00%

Đông Âu

10%

10.00%

Nam Mỹ

8%

8.00%

Trung Đông

5%

5.00%

Bắc Âu

5%

5.00%

Đông Nam Á

4%

4.00%

Tây Âu

3%

3.00%

Trung Mỹ

3%

3.00%

Châu Phi

2%

2.00%

Đông Á

2%

2.00%

Nam Âu

2%

2.00%

Châu Đại Dương

1%

1.00%

Nam Á

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 35.00%
Đông Âu 20.00%
Nam Mỹ 10.00%
Trung Đông 8.00%
Bắc Âu 5.00%
Đông Nam Á 5.00%
Tây Âu 4.00%
Trung Mỹ 3.00%
Châu Phi 3.00%
Đông Á 2.00%
Nam Âu 2.00%
Châu Đại Dương 2.00%
Nam Á 1.00%
Gửi email cho nhà cung cấp này